Jiří Bašta

  1. triptych - Smysly, 62x45 cm, pastel na papíře
  2. Bez názvu, 62x45 cm, pastel na papíře
  3. Bez názvu, 70x100 cm, tužka na papíře